F O L K E T Æ L L I N G

En lille samling af mikrokort med folketællinger fra Thisted og Vestervig Amter er til rådighed for opslag.
Fra kortene er gengivet steder, navne der ikke er patronymer og sidenummre.
Brug formularen - eller send en E-mail med forespørgsel.

LOTTE BRÆNDEGAARD HVID's
F O L K E T Æ L L I N G E R

636 Hassing Herred 1787 - Hvidbjerg Vesten Aa, Ørum, Skyum og Hørdum sogne
645 Refs Herred 1787 - Heltborg sogn med fuld listning. Hurup og Hvidbjerg sogne i oversigt - resten under editering.

Følgende kort Sorry, only partial aviable er under editering til HTML
1787
Hundborg Herred, kort 641 og 642
Refs Herred, kort 645 og 646
1801
Hassing Herred, kort 750 og 751
Hundborg Herred, kort 757, 758 og 759
Refs Herred, kort 762, 763, 764 og 765

1834
Morsø Sønder Herred, kort 770
Refs Herred, kort 777

1840
Refs Herred, kort 856

1845
Refs Herred, kort 1106


KIP-data til rådighed
Sidst opdateret 29. marts 1998 af Poul Erik Jensen