Link til Fryxell

Thisted & Vestervig

En lille samling af mikrokort med kirkebøger fra Thisted og Vestervig Amter er til rådighed for opslag. Tabellerne er gengivet som de står i mikrokortkataloget og læg mærke til, at ikke alle kortene er til rådighed, selv om hele sognet er listet - de med rødt markerede (n/a) har jeg endnu ikke fået anskaffet.
Brug formularen eller send en E-mail med forespørgsel på:

K I R K E B Ø G E R

C 110 Skjoldborg-Kallerup
serie spand fiche
1 1641-1704 (4)n/a
2 1712-1763 (4)
3 1764-1814 5
Skjoldborg
4 1814-1836 (5)n/a
5 1836-1867 (10)n/a
6 1868-1891 (8)n/a
Kallerup
13 1814-1856 (3)n/a
14 1857-1888 (3)n/a
15 1889-1891 (1)n/a
     
C 113 B Nørhaa
serie spand fiche
1 1651-1727 (3)n/a
2 1730-1759 2
3 1760-1782 2
4 1783-1814 (3)n/a
     
C 116 Skyum - Hørdum
serie spand fiche
1 1719-1784 6
2 1784-1815 6
Skyum
3 1814-1839 (6)n/a
4 1840-1871 (9)n/a
5 1872-1891 (5)n/a
8 1863-1875 (1)n/a
Hørdum
11 1814-1837 (7)n/a
12 1838-1860 (9)n/a
13 1861-1881 (8)n/a
14 1882-1891 (4)n/a
18 1855-1860 (1)n/a
     
C 123 A Bodum - Ydby
serie spand fiche
1 1669-1734 6
2 1733-1809 6
     
C 125 Hvidbjerg-Lyngs
serie spand fiche
1 1730-1785 5
2 1785-1814 4
3 1814-1831 6
4 1832-1847 8
5 1847-1874 11
6 1869-1891 (6)n/a
9 1875-1891 (4)n/a
13 1846-1878 (6)n/a
C 125 Lyngs
serie spand fiche
17 1814-1851 4
18 1851-1884 (7)n/a
19 1884-1891 (2)n/a
     
C 126 A Søndbjerg-Odby
serie spand fiche
1 1705-1774 6
2 174-1814 5
3 1705-1806 (2)n/a
Søndbjerg
4 1814-1874 (9)n/a
Odby
7 1814-1849 (8)n/a
C 112 Hundborg - Jannerup - Vorupør
serie spand fiche
Hundborg - Jannerup
1 1715-1786 8
2 1787-1802 (3)n/a
3 1802-1814 (6)n/a
Hundborg
4 1814-1839 (7)n/a
5 1840-1855 (8)n/a
6 1856-1867 (8)n/a
7 1868-1882 (9)n/a
8 1883-1892 (5)n/a
13 1861-1867 (1)n/a
14 1868-1874 (2)n/a
Jannerup
16 1814-1852 (6)n/a
17 1853-1889 (6)n/a
18 1890-1892 (1)n/a
Vorupør
20 1878-1891 (4)n/a
     
C 118 Visby
serie spand fiche
1 1648-1770 2
2 1771-1814 2
C 118 Heltborg
serie spand fiche
8 1648-1708 4
9 1708-1771 4
10 1771-1814 4
11 1814-1833 6
12 1834-1859 9
     
C 119 Bedsted - Grurup
serie spand fiche
  Bedsted
1 1707-1765 4
2 1766-1814 5
3 1814-1858 (8)n/a
4 1841-1858 (2)n/a
5 1858-1890 (13)n/a
6 1890-1891 (1)n/a
11 1836-1858 (2)n/a
12 1848-1859 (3)n/a
13 1859-1780 (4)n/a
14 1870-1875 (2)n/a
  Grurup
21 1707-1765 4
22 1765-1814 5
23 1814-1847 (6)n/a
24 1848-1873 (8)n/a
25 1873-1891 (3)n/a
27 1866-1875 (2)n/a
     
C 126 B Jegindø
serie spand fiche
1 1667-1813 5
2 1814-1833 3
3 1826-1848 6
7 Se C 126 C
C 126 C Søndbjerg-Odby-Jegindø
serie spand fiche
Søndbjerg
1 1843-1874 (6)n/a
Odby
4 1850-1878 (8)n/a
Jegindø
7 1849-1873 8
under konstruktion under konstruktion
Under løbende forandring - Sidst opdateret 1. oktober 1999 af Poul Erik Jensen