Københavns Kommunes Aftenskole

René Svensson - Elevrådsformand Før oliekrisen for alvor begyndte at kradse, var der en socialrådgiver, der mente jeg var blevet snydt for væsentlige detaljer i min folkeskoleuddannelse. Han opfordrede mig til at søge revalidering, så jeg kunne gå i skole og få 9. og 10.-kasses eksamen. Det blev på KKA's dagskoleafdeling, hvor jeg hurtigt faldt ind i miljøet og qua min, i forhold til helheden, fremskredne alder, fik flere opgaver at arbejde med. Bl.a. blev jeg redaktør af skolens blad, som af uransalige grunde kom til at hedde:

Eva & Karsten Indtil for nogle år siden var den stadig ikke gået ind og snart nærmer den sig sit kvarte århundrede, da det første eksemplar udkom 30. november 1973. Det ville være morsomt, om elever fra dengang kunne samles og fejre det engang i november 1998.
Det kunne være dejligt at møde tidligere elever fra tiden, Rene', Carsten, IBA, Helga, Eva (som er på billedet sammen med Karsten, som jeg kendte og derfor ved døde for et lille år siden).

Sidst opdateret 11. maj 1997 af Poul Erik Jensen